DANSK BLINDESAMFUNDS UNGDOM

06-07-2023

Kontaktoplysninger

Blekinge Boulevard 2

2630 Taastrup

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2023 til den 31. august 2024

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dbsu.dk), sociale medier (Facebook, og Instagram), merchandise og SMS/mail.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 882708) og kontooverførsel (reg.nr.: 8401 kontonr.: 5470903).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til at styrke DBSUs markedsføringsbudget, løbende sociale og faglige aktiviteter, realisering af foreningens værdisager, herunder inklusion, selvstændighed, fysisk og psykisk trivsel og medfinansiering af foreningens drift.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06483