DANSK BLINDESAMFUND

31-07-2023

Kontaktoplysninger

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

www.blind.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2020 til den 31. juli 2023.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.blind.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), postomdeling, og SMS. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for foreningens formål der er at varetage blinde og svagsynedes interesser for herigennem at sikre ligestilling med andre borger i samfundet og mulighed for selvbestemmelse over eget liv og tilværelse. Dette søges blandt andet opnået ved at fremme forebyggelse og behandling af øjenlidelser, herunder støtte til forskning i årsager til øjenlidelser

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort første gang senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1

J.nr. 20-72-00422