Danmarks Veteraner

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Heksehøjen 19, 4700 Næstved, CVR nr. 32913938

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (https://danmarksveteraner.dk/), online indsamlingsplatform og postomdeling/flyers. 
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 10093) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 12527934).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at samle og styrke alle landets veteraner via foreningens sociale aktiviteter med veteraner og deres pårørende, hvor de anerkendes, hædres og støttes for deres indsats samt informere om dette.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05800.