Danmarks Kulturarv ApS

09-06-2023

Kontaktoplysninger

Truenbrovej 1, 6400 Sønderborg

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (http://dkkulturarv.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og radio/TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 465777) og kontooverførsel (reg.nr.: 3409 kontonr.: 0013624917).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for Indsamlede midler anvendes til fordel for de i Danmarks KULTURARVS almennyttige selskabs vedtægters beskrevne formål. Selskabets formål er:

At arbejde for at sikre og bevare den danske kulturarv;

At opkøbe og restaurere bevaringsværdige ejendomme i Danmark;

At sælge fast ejendom;

At drive bevaringsværdige ejendomme under iagttagelse af lokalområdets interesser, herunder ved udlejning til formål fastlagt efter ejendommens indretning, herunder restaurering af Krusaa Vandmølle, samt til betaling af leverandører af ydelser forbundet med løsning af opgaver relateret til Danmarks KULTURARV.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06428