Danish Support Group Ukraine

19-02-2023

Kontaktoplysninger

Nygårdsvej 65, 1. tv., 2100 København Ø - CVR 43111973

Indsamlingsperiode

Fra den 20. februar 2022 til den 19. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (DSGU.ORG) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel Reg. 8143 konto 9210350583).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til at løse nogle opgaver for den humanitære indsats i Ukraine, herunder omkostninger til at løse selve opgaverne samt til indkøb af de ting der er behov for.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til Ukraines egen fundraiser for humanitære formål ved Bank of Ukraine

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 19. september 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04797