Danish Friends of a Democratic Russia

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Jægersborgvej 16, 2800 Kongens Lyngby - CVR 43153641

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.democraticrussia.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 5148 kontonr.: 1189044).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for foreningen Danish Friends of a Democratic Russia’s vedtægtsbestemte formål.
Foreningens formål er:

  • At fremme demokratisk udvikling i Rusland,
  • At fremme udvikling af civilsamfundet i Rusland,
  • At fremme integrationen af borgere med tilknytning til Rusland bosat i Danmark,
  • At forene og støtte borgere og organisationer med tilknytning til Rusland,
  • At udbrede viden om Rusland i det danske samfund, herunder kendskab til landets kultur, sprog, historie, traditioner.
  • At udvide det kulturelle, økonomiske og humanitære samarbejde mellem civile samfund i Rusland og Danmark gennem etablering og vedligeholdelse af kontakter med danske myndigheder, danske politiske beslutningstagere samt forskellige offentlige og ikke-statslige organisationer, både i og uden for Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06226