Danes Worldwide

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Nørre Voldgade 21, 4. sal, 1150 København K, CVR-nummer 53035728

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.members.danes.dk).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til legater til online dansk undervisning udbudt af Danes Worldwide, målrettet udenlandske børn. Herudover skal midlerne anvendes til fortsat opfyldelse af ligningsloven § 8A.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05965