Currengo ApS

27-03-2023

Kontaktoplysninger

Nørre Voldgade 9, 2. th., 1358 København K - CVR 41885661

Indsamlingsperiode

Fra den 28. marts 2022 til den 27. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.booomerang.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 3409 konto 13153841).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opstart af virksomhedsidé til produktion af nye former for keramiske kopper.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet eller at formålet ikke kan opfyldes, bliver midlerne tilbagebetalt til dem har givet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 27. september 20223.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04777