CRPS Foreningen Danmark

30-11-2023

Kontaktoplysninger

Amagerfælledvej 44B, 2300 København S - CVR-nr.: 39589508

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2022 til den 30. november 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (https://crpsforeningendanmark.dk/), sociale medier (Facebook) og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 737223) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13363846).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for medlemmerne i form af fysiske aktivi-teter og online aktiviteter, hvor der bliver lejet en til oplæg.Derudover anvendes midlerne til materiale om den sjælende sygdom, så den kan blive mere kendt blandt Danmarks behandlere.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05577