Copenhagen Bethel Missionary Baptist Church

30-04-2023

Kontaktoplysninger

Lærdalsgade 7, 1. th., 2300 København S - CVR 29998248

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2022 til den 30. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.CBMBC.org) De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 519741, 751711, 679309, 847173) og kontooverførsel (Reg. 1551 konto 3116088096).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at drive kirken og støtte missioner/missionærer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. oktober 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04984