Coop Folkeskove A/S

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Roskildevej 65, 2620 Albertslund, CVR-nummer 41488972

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via flaskepantsknapper i fysiske butikker samt via hjemmeside/donationsmodul (www.tidtilathandle.coop.dk, www.shopping.coop.dk, www.mad.coop.dk og www.kampagner.coop.dk) og online indsamlingsplatform.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Coop Folkeskove A/S, som har til formål at opkøbe jord i Danmark, skabe fredskov eller natur på områderne og drive dem som offentligt tilgængelige arealer til glæde for alle, for klimaet og for biodiversiteten. En rimelig andel af bidragene anvendes til administration og markedsføring, herunder revision og selskabsskat.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, fordi Coop Folkeskove A/S indstiller aktiviteterne og således ikke kan anvende alle midler, forpligter Coop sig til at videreformidle alle restbeløb ubeskåret til lignende og eksterne skovrejsningsorganisationer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05683