Chatterbox Charity

14-03-2023

Kontaktoplysninger

Hovedgaden 440, 2640 Hedehusene - CVR 43002392

Indsamlingsperiode

Fra den 15. marts 2022 til den 14. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (Chatterbox.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Instagram), salg/auktion, merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel (Reg. 8117 konto 1428475).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at skabe opmærksomhed og omkring og sprede viden om Tourette og diverse følgediagnoser samt at styrke selvværdet for børn og unge med diagnoser som Tourette, ADHD, OCD, autisme og angst gennem diverse aktiviteter og oplevelser.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til flere oplevelser.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 21. september 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04716