Charity For Life

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Frøhaven 7, 2630 Taastrup, CVR 41665521

Indsamlingsperiode

1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.charityforlife.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, og SMS/mail.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 6610 kontonr.: 1857019).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for uddannelse og helbred herunder mad og rent vands projekter, social velfærd (rentefrie mikrolån) og katastrofehjælp.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05637