Changing Stories

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand - CVR 38291394.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.changing-stories.org), online indsamlingsplatform (www.gofundme.com).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 8140 kontonr.: 2073586782).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Changing Stories vedtægtsbestemte formål: Foreningens formål er at skabe en verden, hvor alle børn lærer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05642.