Center for Seksuelt Misbrugte Syd - Frivilligsektion

31-01-2023

Kontaktoplysninger

Kongensgade 72, 1., 5000 Odense C - CVR 19503445.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2022 til den 31. januar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via events, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), postomdeling og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 880699) og kontooverførsel (Reg. 4597 konto 13118329).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for det frivillige arbejde for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, herunder til aktiviteter og arrangementer for brugerne, uddannelse af frivillige, støtte til huslejebetaling og koordination af tilbuddet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. juli 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04451.