Center for politiske studier (CEPOS)

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Landgreven 3, 1301 København K - CVR 28240430.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (cepos.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 25275) og kontooverførsel (Reg. 5471 konto 1568274).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af CEPOS’ generelle virke, specifikt til løbende aflønning af CEPOS’ medarbejdere.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05291