Carinas Kamp Mod Kræften

20-06-2023

Kontaktoplysninger

Nøddehøj 11, 2840 Holte

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2023 til den 30. juni 2024

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.carinaskamp.dk) og sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 729661) og kontooverførsel (reg.nr.: 5470 kontonr.: 3664329).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til behandling af Carinas kræftsygdom i udlandet, herunder udgifter til selve behandlingen, transport, ophold, medicin o.lign. I tilfælde af at der opstår en utilsigtet hændelse i forbindelse med Carinas behandling i udlandet, så dækker de indsamlede midler hospitalsudgifter, transport mm.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, enten i tilfælde af foreningsopløsning eller Carinas bortgang, skal midlerne i stedet fordeles i overensstemmelse med vedtægternes § 1:  75 % til Carinas ægtefælle, Morten og 25 % til Rødovre Dyreinternat.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06438