Carinas Kamp Mod Kræften

30-06-2023

Kontaktoplysninger

Nøddehøj 11, 2840 Holte - CVR 43456148

Indsamlingsperiode

Fra den 20. september 2022 til den 30. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.carinaskamp.dk), sociale medier (Facebook, LinkedIn, Instagram) samt GoFundMe.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5470 konto 3664329) og mobil betalingsløsning (nr.: 729661).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for behandling af Carina Dühr Ravn Jonsens kræftsygdom i udlandet, herunder udgifter til selve behandlingen, transport, ophold, medicin o.lign. I tilfælde af at der opstår en utilsigtet hændelse i forbindelse med Carinas behandling i udlandet, så dækker de indsamlede midler hospitalsudgifter, transport mm.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til afregnes alle udgifter i forbindelse med begravelse af de indsamlede midler. De resterende indsamlede midler vil derefter gå med 75 % til Carinas ægtefælle, Morten Ravn-Jonsen og 25 % til Rødovre Dyreinternat.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler fordeles i overensstemmelse med vedtægternes § 1 med 75 % til Carinas ægtefælle, Morten Ravn-Jonsen og 25 % til Rødovre Dyreinternat.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05359