CareForOthers (zakat almissen)

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Sionsgade 26, 1. tv. .2100 København Ø, CVR-nr.: 34795657

Indsamlingsperiode

Fra den 7. juni 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.careforothers.dk ) og sociale medier (Facebook, Instagram og Youtube).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 297827) og kontooverførsel (reg.nr.: 5470 kontonr.: 3630343).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for uddeling af zakat almissen i foreningens partnerlande: Tchad, Tanzania, Gaza, Libanon, Yemen og Pakistan.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06448