CareForOthers

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Sionsgade 26,  2100 København Ø

Indsamlingsperiode

fra den 22. marts 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.careforothers.dk)
  • sociale medier (Facebook og Instagram)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 363733) og kontooverførsel (reg.nr.: 5470 kontonr.: 3991419).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til uddeling af mad i form af færdiglavet mad, kød og anden form for næringsrigt kost til Tanzania, Tchad, Libanon, Gaza og Yemen.

Hvis formålet ikke kan opfyldes i et eller flere af landene, skal midlerne i stedet bruges til samme formål i et andet land.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06645