CareForOthers

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Sionsgade 26, 2100 København Ø, cvr 34795657

Indsamlingsperiode

Fra den 17. september 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.

 

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 446530) og kontooverførsel (reg.nr.: 5470 kontonr.: 3825640).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at støtte lokalbefolkningen i Libyen, der er blevet berørte af de seneste oversvømmelser. Indsamlingen skal bruges til at købe telte til hjemløse, mad, hygiejnesæt med mere.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06839