CareForOthers (Gaza)

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Sionsgade 26,  2100 København Ø  CVR 34795657

Indsamlingsperiode

fra den 9. oktober 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul
  • sociale medier

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 446530) og kontooverførsel (reg.nr.: 5470 kontonr.: 3825640).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at hjælpe civilbefolkningen i Gaza, ved uddeling af mad, medicin, førstehjælpsudstyr og andre essentielle remedier og artikler.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet bruges til andet nødhjælp, der kan komme civilbefolkningen i Gaza til gode.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06872