CareForOthers - Brønde i tørkeområder

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Sionsgade 26, 2100 København Ø - CVR 34795657

Indsamlingsperiode

Fra den 14. marts 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.careforothers.dk) og sociale medier (Facebook, Instagram og YouTube).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 442417) og kontooverførsel (reg.nr.: 5470 kontonr.: 3817583).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for foreningen Care For Others’ projekt, som har til formål at bygge brønde i tørkeramte områder, eller områder der ikke har adgang til rent drikkevand, for således at fremme sundhed, hygiejne og sanitet (WASH).
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, eller i tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne anvendes til at fremme WASH-relaterede projekter i områder, der er mest udsatte, gennem vores lokale NGO samarbejdspartnere.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06137