Care4people

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Godthåbsvej 142, 3. tv., 2000 Frederiksberg, CVR-nr. 32398901

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.care4people.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, postomdeling/flyers og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 812308 og 901144) og kontooverførsel (reg.nr.: 2252 kontonr.: 9026877145)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for uddeling af mad til udsatte familier i Zimbabwe, til uddannelsesstøtte og til undervisningsmaterialer som fx lokal produktion af LAPDESK (mobile skriveborde) ti skolebørn i Zimbabwe. Midlerne skal desuden anvendes til renovation af lokale NGOs landejendomme i Zimbabwe.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05470