Care4Burn - Children's Burn and Education Programme

30-04-2023

Kontaktoplysninger

Møllegade 34, st. tv., 2200 København N - CVR 39102722

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2022 til den 30. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.care4burn.org), sociale medier (Facebook), salg/auktion og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 28466) og kontooverførsel (Reg. 9579 konto 12553536).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for organisationens formål der bidrager til relevant pleje- og kirurgisk behandling af primært børn og unge i Tanzania, der er blevet alvorlig forbrændt. Det gøres ved at finansiere støtte til hele indlæggelsesforløbet til de børn, hvis familien ikke har råd. Vi yder samtidig støtte til et professionelt hospitalsmiljø ved at sponsorere kirurgisk udstyr til brug ved moderne brandsårsbehandling, uddannelse af lokale læger og sygeplejersker inden for plastikkirurgi og sårbehandling. Af de indsamlede midler afsættes 15% til brug ved årligt op følgende besøg hos vores lokale samarbejdspartnere
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til finansiering af patientbehandlinger.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til udvidelse af projektmuligheder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. oktober 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04905