Byklyngen Hurup Thy

30-11-2023

Kontaktoplysninger

Rolighedsvej 7, 7760 Hurup Thy - CVR 43431420

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2022 til den 30. november 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 552821) og kontooverførsel (reg.nr.: 9111 kontonr.: 006719085).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til byudvikling og byfornyelse i Hurup Thy og opland.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til honorar og udviklingsplan.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til honorar af projektleder, assisterende projektleder og fundraiser.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til foreningens almennyttige formål, såsom eksempelvis kommunikation af projektet og hjemmeside.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05344