Bryggebladet

14-08-2023

Kontaktoplysninger

Leifsgade 7, st. th., 2300 København S - CVR 17500481.

Indsamlingsperiode

Fra den 15. august 2022 til den 14. august 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook), salg/auktion og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 3409 konto 13470774) og via mobile betalingsløsninger (nr. 442800)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at kunne betale moms, a-skatter og afdrag af Bryggebladets covid-lån som forfalder 1. september.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05216