BRØNDBYERNES IDRÆTSFORENING

28-02-2023

Kontaktoplysninger

Brøndby Stadion 26, 2605 Brøndby - CVR 13905517

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2022 til den 28. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.stoet.bronbyif.net).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.5326 Konto 257247)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for driften af Brøndbyernes Idrætsforening til gavn for alle klubbens aktive medlemmer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. august 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04510