Broen Vejle

30-06-2023

Kontaktoplysninger

Frederiksgade 48, 8700 Horsens CVR 32970230

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2022 til den 30. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt events og via hjemmeside/donationsmodul (www.broen-danmark.dk/vejle/), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 10185) og kontooverførsel (Reg. 7573 konto 0004655427).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udsatte, ensomme og trængte børn og unge i hele Vejle Kommune, herunder kontingent, basalt udstyr, ketcher fodboldstøvler m.m.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. december 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05183