Broen Horsens

30-09-2023

Kontaktoplysninger

Slåenvej 7, 8700 Horsens - CVR-nr.: 30212193

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2022 til den 30. september 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (https://broen-danmark.dk/horsens/), sociale medier og postomdeling/flyers.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 317606) og kontooverførsel (Reg.1685 konto 3226872808).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Fritidsaktiviteter og udstyr til udsatte børn i Horsens kommune.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05429