Brobyggerne

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Købmagergade 43, 1150 København K - CVR 37747610

Indamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.brobyggerne.dk), online indsamlingsplatform og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 58552, 503403 og 486659) og kontooverførsel (reg.nr.: 8401 kontonr.: 1059999).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for videreudvikling af foreningen, herunder afholdelse af arrangementer og aktiviteter, f.eks. dialogkaffemøder, samt erhvervelse af medlemmer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06056