Bregninge Lokalråd

30-04-2023

Kontaktoplysninger

Vester Bregningemark 4, 5970 Ærøskøbing - CVR 41239069.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2022 til den 30. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.bregningelokalraad.dk) og sociale medier (Facebook).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til lokalrådets arbejde i Bregninge.

Indsamlingsområde

Bregninge landsby.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. oktober 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04931