Brainbox Education

19-06-2023

Kontaktoplysninger

Oehlenschlægersgade 8, 3. tv., 1663 København V, cvr 44394367

Indsamlingsperiode

Fra den 20. juni 2023 til den 19. juni 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events, via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform og sociale medier. 

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (850068) kontooverførsel (reg.nr.: 5292 kontonr.: 462752).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for at etablere en skole i Slumcity – Nairobi, hvor børn kan blive undervist i computer og IT.
Containere bliver tilpasset, så de kan anvendes som klasselokale.

Minimumsbeløbet for indsamlingen er 100.000 kr.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne doneres til den eksisterende skole i Slumcity – Nairobi.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet doneres til den eksisterende skole i Slumcity – Nairobi.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler doneres til den eksisterende skole i Slumcity – Nairobi.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06451