BørnSulter

02-06-2023

Kontaktoplysninger

Vesterskoven 8, 9550 Mariager

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul
(www.bornsulter.dk), sociale medier (Facebook) og
SMS/mail. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for børn og nødlidende, der lever i ekstrem fattigdom i Nepal og Tanzania.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00912