BørneRiget Fonden

31-05-2023

Kontaktoplysninger

Bredgade 30, 1260 København K - CVR 41355395

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2022 til den 31. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.bornerigetfonden.com).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 330024).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for børn, unge, gravide og deres familier på Rigshospitalet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05040