Børnenes Ven Minna Due Jensens Fond

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Ormstrupvej 36, 8850 Bjerringbro - CVR-nr.: 35923640

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul.

 De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 47424).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at yde økonomisk støtte til børn og unge i Viborg Kommune, så flest mulige får oplevelser og sejre i fritidsfællesskabet, uanset de hjemlige sociale og økonomiske forhold.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05517