Børnenes Lystfisker Akademi

23-08-2023

Kontaktoplysninger

Flintemarken 29, 2950 Vedbæk - CVR 36118741.

Indsamlingsperiode

Fra den 24. august 2022 til den 23. august 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (blfa.dk), online indsamlingsplatform (boomerang.dk), sociale medier (Facebook, Instagram, TikTok), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 65568) og kontooverførsel (Reg. 9570 konto 12263465).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for lystfiskerakademiske aktiviteter, som er ferier, fisketure og friluftsliv til socialt udsatte børn, unge og familier i Danmark. Formål er almennyttige/velgørende. Ligeledes kan de indsamlede midler gå til administration i form af leje af opbevaringslokaler, forsikringer, webadministration, PR / marketing, indkøb og vedligehold af materialer, samt uddannelse af frivillige i relevante kompetencer, der kan komme foreningens virke til gavn.
I tilfælde af, at der indsamles under 50.000 kr. skal de indsamlede midler gå til afholdelse af kutterture for Julemærkehjemmene, Kildemose + Liljeborg.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05293.