Børnenes Kontor Randers

14-05-2023

Kontaktoplysninger

Løvenholmvej 10, 8930 Randers NØ - CVR 37280976.

Indsamlingsperiode

Fra den 15. maj 2022 til den 14. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.boerneneskontorranders.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 45465) og kontooverførsel (Reg.9388 konto 7901020323).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at støtte udsatte børn og unge bosat i Randers Kommune. Herunder feriestipendier, kontingentstøtte til fritidsaktiviteter og julehjælp til familierne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04917