Børnenes Kontor Odense

31-07-2023

Kontaktoplysninger

Pileurten 21, 5450 Otterup - CVR-nr.: 34666261

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2022 til den 31. juli 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (borneneskontorodense.dk) og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 992170) og kontooverførsel (Reg.0828 konto 0001521780).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Børnenes Kontor Odense, der er en del af den landsdækkende forening Børnenes Kontor, der yder støtte til trængte familier. I Odense ydes støtten gennem uddeling af tøjkort forår og jul. Disse kort kan anvendes til køb af tøj og sko.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05425