Børnehuset Siv

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Farum Hovedgade 41, 3520 Farum - CVR 20956372.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.bhsiv.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 91644) og kontooverførsel (reg.nr.: 2413 kontonr.: 9028284680).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til oplevelser og aktiviteter til Børnehuset Sivs brugere, som er alvorligt syge børn og deres familier. De indsamlede midler skal også anvendes til indkøb af materialer, vedligeholdelse, drift og oplysning

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06026.