Børn på Nordlandet

25-04-2023

Kontaktoplysninger

Løsebækgade 20, 3770 Allinge - CVR 39598345

Indsamlingsperiode

Fra den 26. april 2022 til den 25. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.boernnordlandet.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 767075).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for TUBA – Terapi og rådgivning for Unge, der er Børn af Alkohol- og stofmisbrugere – https://tuba.dk/.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 25. oktober 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04890