Børn & Unges Mærkesager

28-02-2023

Kontaktoplysninger

Stensballevej 2, 8700 Horsens - CVR 35558861

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2022 til den 28. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 6180 Konto 0012352565)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Børn og Unges Mærkesagers events.

Indsamlingsområde

Lansdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. august 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04322