Blindmotion

01-12-2023

Kontaktoplysninger

Knøsen 24, 2670 Greve - CVR 41109467.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.blindmotion.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 648422) og kontooverførsel (reg.nr.: 7620 kontonr.: 2136933).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Synshandicappedes Motionsfond, herunder til at fremme motion, bevægelse og idræt for personer med synshandicap.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-055751.