Bjørns Briks

26-04-2023

Kontaktoplysninger

Mejsevænget 3, st. tv., 2400 København NV - CVR 40699260

Indsamlingsperiode

Fra den 27. april 2022 til den 26. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.bjornsbriks.dk), online indsamlingsplatform (www.GoFundMe.com) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 2111 konto 8975479294).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at hjælpe Bjørn med at købe en bil og derved gøre hans massage-terapi (Bjørns Briks) landsdækkende.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til supplement til uddybningen i (a. Formål), eventuelt et billigere alternativ.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til en bedre bil og dækning af de umiddelbare transportudgifter ved at køre den nye bil på de første landsrejser med Bjørns Briks.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 26. oktober 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04966