Bike4Kids

30-09-2023

Kontaktoplysninger

Strandvejen 102B, 4., 2900 Hellerup, CVR nr. 39848635

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2022 til den 30. september 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.Bike4kids.dk) og SMS/mail. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 74981) og kontooverførsel (reg.nr.: 7045 kontonr.: 1221603).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at rejse midler til velgørenhedsorganisationen Bike4Kids. Foreningens formål er at yde støtte til sygdomsramte børns vilkår i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05628