Bevar Ukraine

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Jægersborggade 23, 2. th. 2200 København N - CVR 36139323

Indsamlingsperiode

Fra den 4. februar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.bevarukraine.dk), online indsamlingsplatform (www.globalgiving.org), sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 46778) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13630496).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til indkøb og transport af nødhjælp til Ukraine, samt støtte til udsatte ukrainere.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05901