Bevar Ukraine

03-02-2023

Kontaktoplysninger

Kirkebyen 64, 7950 Erslev - CVR 36139323

Indsamlingsperiode

Fra den 4. februar 2022 til den 3. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www. bevarukraine.dk), online indsamlingsplatform (Doner Box) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.46778) og kontooverførsel (Reg.9033 Konto 1059440)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Transport af tøj, sko, skolemøbler, medicinske hjælpemidler til Ukraine. Ovenstående goder skal bruges til borgere, der er internt fordrevne, medicinske institutioner, plejehjem, børnehjem, forældreløse børn og handikappede. Bidrag til alvorligt syge børn eller familier, der mistede en eller flere medlemmer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 3. august 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04373