Bevar Naturen på Konvalvej/Højbjerg

31-10-2023

Kontaktoplysninger

Konvalvej 9, 3390 Hundested, CVR 42639737

Indsamlingsperiode

1. november 2022 til 31. oktober 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook) og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 545981 og 553053) og kontooverførsel (reg.nr.: 5358 kontonr.: 0251097).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at købe bistand hos en biolog i forhold til en miljøscreening i området Konvalvej/Højbjerg samt juridisk bistand i forbindelse med klagesager.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til at dække de udgifter, der har været i forbindelse med at opnå klageret, gebyr til bank, MobilePay, Indsamlingsnævn og tryksager.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler doneres til Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs eller Fugleværksfonden i henhold til Vedtægter for Bevar Naturen på Konvalvej/Højbjerg.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05501