BETTERNOW WORLDWIDE ApS

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K, CVR 34205566

Indsamlingsperiode

1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og online indsamlingsplatform.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 3543 kontonr.: 13358893).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til drift af BetterNow crowdfunding platform, så platformen kan stilles til gratis rådighed for brugerne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05705