Be Aid

13-02-2023

Kontaktoplysninger

Jægerbuen 6, 2635 Ishøj - CVR 36293241

Indsamlingsperiode

Fra den 14. februar 2022 til den 13. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.63681) og kontooverførsel (Reg.2252 Konto 8983423141)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Be Aids vedtægtsbestemte formål.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet eller at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne anvendes jævnfør Be Aids vedtægter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 13. august 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04563